دستور جهانگیری به استانداران: قبل از تأمین سرپناه مناسب برای افراد ساکن اقدام به تخریب نکنید

معاون اول رییس جمهور در دستوری به استانداران تاکید کرد: لازم است کلیه دستگاه های استان قبل از تامین سرپناه مناسب برای افراد ساکن،‌

ادامه