سخنگوی فدراسیون فوتبال: ویلموتس کمتر از قراردادش در ایران حضور داشت / درخواست جدیدی از او نکردیم

سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: شاید ویلموتس تمامی مواردی که فدراسیون فوتبال از وی خواسته را قبول کند به همین دلیل نمی‌شود در مورد

ادامه